CSS Flexbox Eğitimi

Flexbox, CSS3’ün sayfa düzeni özelliğidir. Bu özelliği kullanarak, karmaşık uygulamalar ve web sayfaları için kolayca düzenler oluşturabilirsiniz. Flexbox düzeni, içeriğin yada öğelerin yönü, hizalaması, sırası, boyutu üzerinde tam kontrol sağlar.

Bu kursta Flexbox yapısı nasıldır, Flexbox’ta bulunan çeşitli özelliklerin nasıl kullanılacağı gibi temel konuları öğreneceğiz.

Öğrenecekleriniz genel başlıklar olarak aşağıdaki şekildedir.

  • Container
  • Yön Tanımlaması (Flex-Direction)
  • Satır Kaydırma (Flex-Wrap)
  • Yatay Hizalama
  • Dikey Hizalama
  • Flex-Order
  • Öğelerin Genişlik Ayarlaması
  • Öğelerde Hizalama
  • ve farklı 3 örnek uygulama

Kursa ulaşmak için;  https://www.udemy.com/course/css-flexbox-egitimi/?referralCode=DC4C2DE50DCA5FD330D3 adresini ziyaret edebilirsiniz. Kurs ücretsizdir.