Visual Studio Klavye Kısayolları

Visual Studio’da uygun klavye kısayolunu seçerek çeşitli komutlara ve pencerelere erişebilirsiniz. Aşağıda sizlere genel kısayol komutlarının tam listesini sunuyorum. Lazım olunca açıp bakarsınız 🙂

Çözümle: Genel Kısayollar

Komutlar Klavye kısayolları
Geriye doğru gitme Shift+Alt+3
İleri gitme Shift+Alt+4

Mimari: Genel Kısayollar

Komutlar Klavye kısayolları
Yeni diyagram Ctrl+\, Ctrl+N

Azure: Genel Kısayollar

Komutlar Klavye kısayolları
Mobil hizmet betiği işlemini yeniden deneme Ctrl+Sayı *, Ctrl+R
Mobil hizmet betiği hata ayrıntılarını göster Ctrl+Sayı *, Ctrl+D

Derleme: Genel Kısayollar

Komutlar Klavye kısayolları
Derleme seçimi Ctrl+B (Visual Studio 2019)
Çözüm oluşturma Ctrl+Shift+B
İptal Et Ctrl+Kesme
Derle Ctrl+F7
Çözümde kod analizi çalıştırma Alt+F11

Sınıf Görünümü bağlam menüleri: Genel Kısayollar

Komutlar Klavye kısayolları
Properties Alt+Enter

Hata ayıklama: Genel Kısayollar

Komutlar Klavye kısayolları
Kod değişikliklerini uygulama Alt+F10
İşleme ekle Ctrl+Alt+P
İfade ve Değişkenler Ctrl+Alt+V, A
Tümünü kır Ctrl+Alt+Break
Kesme noktaları Ctrl+Alt+B
Çağrı yığını Ctrl+Alt+C
Tüm kesme noktalarını silme Ctrl+Shift+F9
Launch Alt+F2
Demontaj Ctrl+Alt+D
Dom gezgini Ctrl+Alt+V, D
Kesme noktasını etkinleştirme Ctrl+F9
Özel durumlar Ctrl+Alt+E
İşlev kesme noktası Ctrl+K, B (Visual Studio 2019)
Ctrl+B (Visual Studio 2017)
Önceki aramaya veya IntelliTrace olayına gitme Ctrl+Shift+F11
Tanılamayı başlatma Alt+F5
Anlık Ctrl+Alt+I
IntelliTrace çağrıları Ctrl+Alt+Y, T
IntelliTrace olayları Ctrl+Alt+Y, F
JavaScript konsolu Ctrl+Alt+V, C
Yerel Öğeler Ctrl+Alt+V, L
İşlem birleşik giriş Ctrl+5
Yığın çerçevesi birleşik giriş Ctrl+7
İş parçacığı birleşik giriş Ctrl+6
Geçerli iş parçacığı bayraklı durumunu değiştirme Ctrl+8
Bayrak eklenmiş iş parçacıklarını açma/kapatma Ctrl+9
Bellek 1 Ctrl+Alt+M, 1
Bellek 2 Ctrl+Alt+M, 2
Bellek 3 Ctrl+Alt+M, 3
Bellek 4 Ctrl+Alt+M, 4
Modül Ctrl+Alt+U
Paralel yığınlar Ctrl+Shift+D, S
Paralel saat 1 Ctrl+Shift+D, 1
Paralel saat 2 Ctrl+Shift+D, 2
Paralel saat 3 Ctrl+Shift+D, 3
Paralel saat 4 Ctrl+Shift+D, 4
İşlemler Ctrl+Alt+Z
Hızlı izleme Shift+F9 veya Ctrl+Alt+Q
İşleme yeniden ekleme Shift+Alt+P
windowsapp’i yenileme Ctrl+Shift+R
Kayıtlar Ctrl+Alt+G
Yeniden başlat Ctrl+Shift+F5
İmleç için çalıştır Ctrl+F10
Sonraki deyimi ayarla Ctrl+Shift+F10
Kod haritasında çağrı yığınını göster Ctrl+Shift+’
Sonraki deyimi göster Alt+Num *
Başlangıç F5
Windows Phone uygulama analizini başlatma Alt+F1
Hata ayıklamadan başlama Ctrl+F5
Adımla F11
Geçerli işleme adımla Ctrl+Alt+F11
Belirli bir adım Shift+Alt+F11
Dışarı adımla Shift+F11
Geçerli işlemi atla Ctrl+Shift+Alt+F11
Adımla F10 (Hata ayıklarken: Eylem üzerinde bir adım gerçekleştirir)
Adımla F10 (Hata ayıklama olmadığında: Hata ayıklamayı başlatır ve kullanıcı kodunun ilk satırında durur)
Geçerli işlemin üzerine adım at Ctrl+Alt+F10
Hata ayıklamayı durdurma Shift+F5
Performans analizini durdurma Shift+Alt+F2
Görevler Ctrl+Shift+D, K
İş Parçacıkları Ctrl+Alt+H
Kesme noktasını açma/kapatma F9
Ayrıştırma özelliğini açma/kapatma Ctrl+F11
İzleme 1 Ctrl+Alt+W, 1
İzleme 2 Ctrl+Alt+W, 2
İzleme 3 Ctrl+Alt+W, 3
İzleme 4 Ctrl+Alt+W, 4

Hata ayıklayıcısı bağlam menüleri: Genel Kısayollar

Komutlar Klavye kısayolları
Silme Alt+F9, D
Ayrıştırmaya git Alt+F9, A
Kaynak koduna git Alt+F9, S

Tanılama Merkezi: Genel Kısayollar

Command Klavye kısayolu
Koleksiyonu durdur Ctrl+Alt+F2

Düzenle: Genel Kısayollar

Komutlar Klavye kısayolları
Kopya Ctrl+C veya Ctrl+Ins
Kes Ctrl+X veya Shift+Delete
Pano halkasını döngüye al Ctrl+Shift+V veya Ctrl+Shift+Ins
Sil Silme
Yinele Ctrl+D
Bul Ctrl+F
Tüm başvuruları bul Shift+F12
Dosyalarda bul Ctrl+Shift+F
Sonrakini bul F3
Seçili sonrakini bul Ctrl+F3
Öncekini bul Shift+F3
Seçili öncekini bul Ctrl+Shift+F3
Metot oluşturma Ctrl+K, Ctrl+M
Şu konuma gidin: Ctrl+G
Tümüne git Ctrl+veyaCtrl+T
Bildirime git Ctrl+F12
Tanıma git F12
Üyeye git Ctrl+1, Ctrl+M veya Ctrl+1, M veya Alt+\
Sonraki konuma git F8 (Hata Listesi veya Çıkış penceresinde sonraki hata)
Önceki konuma git Shift+F8 (Hata Listesi veya Çıkış penceresinde önceki hata)
Kod parçacığı ekleme Ctrl+K, Ctrl+X
Denetimi aşağı taşıma Ctrl+Aşağı Ok
Denetimi aşağı taşıma kılavuzu Aşağı Ok
Denetimi sola taşıma Ctrl+Sol Ok
Denetimi sola taşıma kılavuzu Sol Ok
Denetimi sağa taşıma Ctrl+Sağ Ok
Denetimi sağa taşıma kılavuzu Sağ Ok
Denetimi yukarı taşıma Ctrl+Yukarı Ok
Denetimi yukarı taşıma kılavuzu Yukarı Ok
Sonraki yer işareti Ctrl+K, Ctrl+N
Klasördeki sonraki yer işareti Ctrl+Shift+K, Ctrl+Shift+N
Dosyayı aç Ctrl+Shift+G (İmlecin altındaki dosya adını açar)
Yapıştır Ctrl+V

veya

Shift+Ins

Önceki yer işareti Ctrl+K, Ctrl+P
Klasördeki önceki yer işareti Ctrl+Shift+K, Ctrl+Shift+P
Hızlı bul simgesi Shift+Alt+F12
Yinele Ctrl+Y

veya

Ctrl+Shift+Z

veya

Shift+Alt+Geri Al tuşu

Uzak başvuruları yenileme Ctrl+Shift+J
Replace Ctrl+H
Dosyalarda değiştir Ctrl+Shift+H
Tümünü seç Ctrl+A
Sonraki denetimi seçin Sekme
Önceki denetimi seçme Shift+Sekme
Kutucuk kılavuzlarını göster Girin
Boyut denetimi aşağı Ctrl+Shift+Aşağı Ok
Boyut denetimi aşağı kılavuzu Shift+Aşağı Ok
Sol boyut denetimi Ctrl+Shift+Sol Ok
Boyut denetimi sol kılavuz Shift+Sol Ok
Boyut denetimi sağ Ctrl+Shift+Sağ Ok
Boyut denetimi sağ kılavuzu Shift+Sağ Ok
Boyut denetimi yukarı Ctrl+Shift+Yukarı Ok
Boyut denetimi yukarı kılavuzu Shift+Yukarı Ok
Aramayı durdur Alt+F3, S
Ile çevrele Ctrl+K, Ctrl+S
(yalnızca Visual Studio 2019 ve önceki sürümlerde kullanılabilir)
Geri alın Ctrl+Z

veya

Alt+Geri Al tuşu

Düzenleyici bağlam menüleri: Genel Kısayollar

Komutlar Klavye kısayolları
Kesme noktası koşulları Alt+F9, C
Kesme noktası etiketleri düzenleme Alt+F9, L
Geçici kesme noktası ekleme Shift+Alt+F9, T
Öğeyi göster Ctrl+’
Yürütme Ctrl+Alt+F5
Görünüme git Ctrl+M, Ctrl+G
Üst bilgi kodu dosyasını açma/kapatma Ctrl+K, Ctrl+O (‘O’ harfi)
Arama hiyerarşisi görüntüleme Ctrl+K, Ctrl+T

veya

Ctrl+K, T

Dosya: Genel Kısayollar

Komutlar Klavye kısayolları
Exit Alt+F4
Yeni dosya Ctrl+N
Yeni proje Ctrl+Shift+N
Yeni web sitesi Shift+Alt+N
Dosyayı aç Ctrl+O (‘O’ harfi)
Projeyi açma Ctrl+Shift+O (‘O’ harfi)
Web sitesini açma Shift+Alt+O (‘O’ harfi)
Print Ctrl+P
Tümünü kaydet Ctrl+Shift+S
Seçili öğeleri kaydet Ctrl+S
Tarayıcıda görüntüleme Ctrl+Shift+W

Yardım: Genel Kısayollar

Komutlar Klavye kısayolları
Yardım içeriği ekleme ve kaldırma Ctrl+Alt+F1
F1 yardımı F1
Yardımı görüntüleme Ctrl+F1
Pencere yardımı Shift+F1

Diğer bağlam menüleri: Genel Kısayollar

Command Klavye kısayolu
Yeni diyagram ekleme Ekle

Proje: Genel Kısayollar

Komutlar Klavye kısayolları
Var olan öğeyi ekleme Shift+Alt+A
Yeni öğe ekle Ctrl+Shift+A
Sınıf sihirbazı Ctrl+Shift+X
Geçersiz Kıl Ctrl+Alt+Ins
Önceki değişiklikler Alt+; ardından Alt+C
Seçili dosyaları yayımlama Alt+; ardından Alt+P
Seçili dosyaları sunucudan değiştirme Alt+; ardından Alt+R

Proje ve Çözüm bağlam menüleri: Genel Kısayollar

Komutlar Klavye kısayolları
Aşağı Taşı Alt+Aşağı Ok
Yukarı Taşı Alt+Yukarı Ok

Yeniden düzenleme: Genel Kısayollar

Komutlar Klavye kısayolları
Alanı kapsülleme Ctrl+R, Ctrl+E
Ayıklama arabirimi Ctrl+R, Ctrl+I
Ayıklama metodu Ctrl+R, Ctrl+M
Parametreleri kaldırma Ctrl+R, Ctrl+V
Yeniden Adlandır Ctrl+R, Ctrl+R
Parametreleri yeniden sıralama Ctrl+R, Ctrl+O (‘O’ harfi)

Çözüm Gezgini: Genel Kısayollar

Komutlar Klavye kısayolları
Dosya filtresi aç Ctrl+[, O (‘O’ harfi)

veya

Ctrl+[, Ctrl+O (‘O’ harfi)

Bekleyen değişiklikler filtresi Ctrl+[, P

veya

Ctrl+[, Ctrl+P

Etkin belgeyle eşitleme Ctrl+[, S

veya

Ctrl+[, Ctrl+S

Ekip: Genel Kısayollar

Komutlar Klavye kısayolları
Git dallarına gitme Ctrl+0 (sıfır), Ctrl+N

veya

Ctrl+0, N

Git değişikliklerine git Ctrl+0 (sıfır), Ctrl+G

veya

Ctrl+0, G

Git işlemelerine gitme Ctrl+0 (sıfır), Ctrl+O (‘O’ harfi)

veya

Ctrl+0, O

Ekip gezgini araması Ctrl+’

Team Foundation bağlam menüleri: Genel Kısayollar

Komutlar Klavye kısayolları
Derlemelere gitme Ctrl+0 (sıfır), Ctrl+B

veya

Ctrl+0, B

Bağlan’a gidin Ctrl+0 (sıfır), Ctrl+C

veya

Ctrl+0, C

Belgelere git Ctrl+0 (sıfır), Ctrl+D

veya

Ctrl+0, D

Eve git Ctrl+0 (sıfır), Ctrl+H

veya

Ctrl+0, H

İşime git Ctrl+0 (sıfır), Ctrl+M

veya

Ctrl+0, M

Bekleyen değişikliklere gitme Ctrl+0 (sıfır), Ctrl+P

veya

Ctrl+0, P

Raporlara git Ctrl+0 (sıfır), Ctrl+R

veya

Ctrl+0, R

Ayarlara gidin Ctrl+0 (sıfır), Ctrl+S

veya

Ctrl+0, S

Web erişimine git Ctrl+0 (sıfır), Ctrl+A

veya

Ctrl+0, A

İş öğelerine git Ctrl+0 (sıfır), Ctrl+W

veya

Ctrl+0, W

Test: Genel Kısayollar

Komutlar Klavye kısayolları
Kodlanmış ui test oluşturucusu kullanma Ctrl+\, Ctrl+C
Mevcut eylem kaydını kullanma Ctrl+\, Ctrl+A

Test Gezgini: Genel Kısayollar

Komutlar Klavye kısayolları
Tüm testlerde hata ayıklama Ctrl+R, Ctrl+A
Bağlam içindeki tüm testlerde hata ayıklama Ctrl+R, Ctrl+T
Son çalıştırmada hata ayıklama Ctrl+R, D
Son çalıştırmayı yinele Ctrl+R, L
Tüm testleri çalıştırma Ctrl+R, A
Bağlam içinde tüm testleri çalıştırma Ctrl+R, T
Test gezginini göster Ctrl+E, T
Sekmeyi aç Ctrl+E, L
Kod kapsamı sonuçları Ctrl+E, C

Araçlar: Genel Kısayollar

Komutlar Klavye kısayolları
İşleme ekle Ctrl+Alt+P
Kod parçacıkları yöneticisi Ctrl+K, Ctrl+B
Gc’ye zorla Ctrl+Shift+Alt+F12, Ctrl+Shift+Alt+F12

Görünüm: Genel Kısayollar

Komutlar Klavye kısayolları
Tüm pencereler Shift+Alt+M
Mimari gezgini Ctrl+\, Ctrl+R
Geri Alt+Sol Ok (Metin Düzenleyicisi’nde View.NavigateBackward’dan farklı işlevler)
Yer işareti penceresi Ctrl+K, Ctrl+W
Sonrakine gözat Ctrl+Shift+1
Öncekine göz atma Ctrl+Shift+2
Çağrı hiyerarşisi Ctrl+Alt+K
Sınıf görünümü Ctrl+Shift+C
Sınıf görünümü arama birleşik girişine gider Ctrl+K, Ctrl+V
Kod tanımı penceresi Ctrl+\, D

veya

Ctrl+\, Ctrl+D

Komut penceresi Ctrl+Alt+A
Veri kaynakları Shift+Alt+D
Belge ana hattı Ctrl+Alt+T
Etiketi düzenle F2
Hata listesi Ctrl+\, E

veya

Ctrl+\, Ctrl+E

F# etkileşimli Ctrl+Alt+F
Sembol sonuçlarını bulma Ctrl+Alt+F12
İleri Alt+Sağ Ok (Metin Düzenleyicisi’nde View.NavigateForward’dan farklı işlevler)
İleriye göz atma bağlamı Ctrl+Shift+7
Tam ekran Shift+Alt+Enter
Geriye doğru gitme Ctrl+-
İleri gitme Ctrl+Shift+-
Sonraki hata Ctrl+Shift+F12
Bildirimler Ctrl+W, N

veya

Ctrl+W, Ctrl+N

Nesne tarayıcısı Ctrl+Alt+J
Nesne tarayıcısı arama birleşik girişine gider Ctrl+K, Ctrl+R
Çıktı Ctrl+Alt+O (‘O’ harfi)
Pop gözatma bağlamı Ctrl+Shift+8 (yalnızca C++ )
Özellik penceresi F4
Özellik sayfaları Shift+F4
Kaynak görünümü Ctrl+Shift+E
Sunucu gezgini Ctrl+Alt+S
Akıllı etiketi göster Shift+Alt+F10

veya

Ctrl+.

Çözüm gezgini Ctrl+Alt+L
SQL Server nesne gezgini Ctrl+\, Ctrl+S
Görev listesi Ctrl+\, T

veya

Ctrl+\, Ctrl+T

TFS ekip gezgini Ctrl+\, Ctrl+M
Araç kutusu Ctrl+Alt+X
UML model gezgini Ctrl+\, Ctrl+U
Kodu görüntüleme F7
Görünüm tasarımcısı Shift+F7
Web tarayıcısı Ctrl+Alt+R
Yakınlaştırma Ctrl+Shift+.
Uzaklaştırma Ctrl+Shift+,
Test Gezginini Göster Ctrl+E, T

Pencere: Genel Kısayollar

Komutlar Klavye kısayolları
Belge penceresini etkinleştirme Esc
Seçime sekme ekle Ctrl+Shift+Alt+Ara Çubuğu
Belge penceresini kapat Ctrl+F4
Araç penceresini kapat Shift+Esc
Sekmeyi açık tut Ctrl+Alt+Home
Gezinti çubuğuna gitme Ctrl+F2
Sonraki belge penceresi Ctrl+F6
Sonraki belge penceresi gezintisi Ctrl+Sekme
Sonraki bölme Alt+F6
Sonraki bölme bölmesi F6
Sonraki sekme Ctrl+Alt+PgDn

veya

Ctrl+PgDn

Sonraki sekme ve seçime ekleme Ctrl+Shift+Alt+PgDn
Sonraki araç penceresi gezintisi Alt+F7
Önceki belge penceresi Ctrl+Shift+F6
Önceki belge penceresi gezintisi Ctrl+Shift+Sekme
Önceki bölme Shift+Alt+F6
Önceki bölme bölmesi Shift+F6
Önceki sekme Ctrl+Alt+PgUp

veya

Ctrl+PgUp

Önceki sekme ve seçime ekle Ctrl+Shift+Alt+PgUp
Önceki araç penceresi gezintisi Shift+Alt+F7
Hızlı başlatma Ctrl+Q
Önceki kategoriyi hızlı başlat Ctrl+Shift+Q
Dock menüsünü göster Alt+-
Ex MDI dosya listesini göster Ctrl+Alt+Aşağı Ok
Çözüm gezgini araması Ctrl+;
Pencere araması Alt+’