Shell Script İle Veritabanı Yedekleme

Udemy kurslarımda yer alan Linux Shell Script Yazma Eğitimi kursundaki Veritabanı Yedekleme uygulamasının kaynak kodları aşağıdaki gibidir.

#!/bin/bash
BUGUN=`date +"%d-%m-%Y"`
KLASOR='YEDEK'
MYSQL_HOST='localhost'
MYSQL_PORT='3306'
MYSQL_KULLANICI='MYSQLKULLANICIADI'
MYSQL_SIFRE='MYSQLŞİFRESİ'
VERITABANI='VERİTABANIADI'

mysqldump -h $MYSQL_HOST -P $MYSQL_PORT -u $MYSQL_KULLANICI -p$MYSQL_SIFRE $VERITABANI | gzip > $KLASOR/$VERITABANI-$BUGUN.sql.gz

if [ $? -eq 0 ]; then
echo "Tamamlandı"
else
echo "Hata oldu"
fi