PHP Kod Örnekleri -2

Her zaman elimizin altında bulunması gereken bazı hazır fonksiyonları paylaşmaya devam ediyorum. Bu seferki paylaşımlarım tarihler üzerine.

İlk fonksiyonumuz iki tarih arasındaki farkı alıp bunu yıl, ay, gün şeklinde gösteren bir kod parçası. Oldukça kısa.

// PHP CODE0
 
function calisma_sure($tarih1, $tarih2) {
 
1
 
$t1 = date_create($tarih1);
 
2
 
$t2 = date_create($tarih2);
 
3
 
$fark = date_diff($t1, $t2)->format('%y yıl, %m ay, %d gün');
 
4
return $fark;
5
}

Çalıştırmak için

// PHP CODE0
 
echo calisma_sure('2020-04-01','2020-05-20');
 

yazmanız yeterli olacaktır.

Geçelim başka bir fonksiyona. Bu fonksiyonda ise bulunduğunuz haftanın ilk günü ve son gününü ekrana getirmek.

// PHP CODE0
 
function hafta_tarihler() {
 
1
 
$dt_min = new DateTime("last sunday”);
 
2
 
$dt_min->modify('+1 day');
 
3
$dt_max = clone ($dt_min);
4
$dt_max->modify('+6 days');
5
$haftabasi = $dt_min->format('d.m.Y');
6
$haftasonu = $dt_max->format('d.m.Y');
7
$tarihler = array(
8
0 => $haftabasi,
9
1 => $haftasonu
10
);
11
return $tarihler;
12
}

Önce fonksiyonu değişkene atayalım.

// PHP CODE0
 
$hafta_tarihler=hafta_tarihler();
 

İlk tarih bilgisi için;

// PHP CODE0
 
echo $hafta_tarihler[0];
 

ve son tarih için

// PHP CODE0
 
echo $hafta_tarihler[1];
 

yazabiliriz. Tarihi size gün.ay.yıl şeklinde gösterecektir.

Ayın ilk günü ve son gününü ekrana getiren fonksiyon ise aşağıdaki gibidir.

// PHP CODE0
 
function ay_tarihler() {
 
1
 
$dt_min = new DateTime("first day of last month”);
 
2
 
$dt_max = new DateTime("last day of last month”);
 
3
 
$haftabasi = $dt_min->format('d.m.Y');
 
4
 
$haftasonu = $dt_max->format('d.m.Y');
 
5
 
$tarihler = array(
 
6
 
0 => $haftabasi,
 
7
 
1 => $haftasonu
 
8
 
);
 
9
 
return $tarihler;
 
10
}

Çağırmak için;

Önce fonksiyonu değişkene atayalım.

// PHP CODE0
 
$ay_tarihler=ay_tarihler();
 

İlk tarih bilgisi için;

// PHP CODE0
 
echo $ay_tarihler[0];
 

ve son tarih için

// PHP CODE0
 
echo $ay_tarihler[1];
 

yazabiliriz.

Ya peki yaş hesabını da yapalım tam olsun.

// PHP CODE0
 
function yas($dogumtarih) {
 
1
 
$bugun=date("Y-m-d”);
 
2
 
$t1 = date_create($bugun);
 
3
 
$t2 = date_create($dogumtarih);
 
4
 
$yas = date_diff($t1, $t2)->format('%y');
 
5
return $yas;
6
}

Göstermesi daha basit;

// PHP CODE0
 
echo yas("1970-01-01”);
 

yazarak gösterebilirsiniz. Sadece aradaki farkı yıl olarak gösterecektir.