PHP Kod Örnekleri -2

Her zaman elimizin altında bulunması gereken bazı hazır fonksiyonları paylaşmaya devam ediyorum. Bu seferki paylaşımlarım tarihler üzerine.

İlk fonksiyonumuz iki tarih arasındaki farkı alıp bunu yıl, ay, gün şeklinde gösteren bir kod parçası. Oldukça kısa.

function calisma_sure($tarih1, $tarih2) {
$t1 = date_create($tarih1);
$t2 = date_create($tarih2);
$fark = date_diff($t1, $t2)->format('%y yıl, %m ay, %d gün');
return $fark;
}

Çalıştırmak için echo calisma_sure('2020-04-01','2020-05-20'); yazmanız yeterli olacaktır.

Geçelim başka bir fonksiyona. Bu fonksiyonda ise bulunduğunuz haftanın ilk günü ve son gününü ekrana getirmek.

function hafta_tarihler() {
$dt_min = new DateTime("last sunday");
$dt_min->modify('+1 day');
$dt_max = clone ($dt_min);
$dt_max->modify('+6 days');
$haftabasi = $dt_min->format('d.m.Y');
$haftasonu = $dt_max->format('d.m.Y');
$tarihler = array(
0 => $haftabasi,
1 => $haftasonu
);
return $tarihler;
}

Önce fonksiyonu değişkene atayalım.

$hafta_tarihler=hafta_tarihler();

İlk tarih bilgisi için; echo $hafta_tarihler[0]; ve son tarih için echo $hafta_tarihler[1]; yazabiliriz. Tarihi size gün.ay.yıl şeklinde gösterecektir.

Ayın ilk günü ve son gününü ekrana getiren fonksiyon ise aşağıdaki gibidir.

function ay_tarihler() {
$dt_min = new DateTime("first day of last month");
$dt_max = new DateTime("last day of last month");
$haftabasi = $dt_min->format('d.m.Y');
$haftasonu = $dt_max->format('d.m.Y');
$tarihler = array(
0 => $haftabasi,
1 => $haftasonu
);
return $tarihler;
}

Çağırmak için;

Önce fonksiyonu değişkene atayalım.

$ay_tarihler=ay_tarihler();

İlk tarih bilgisi için; echo $ay_tarihler[0]; ve son tarih için echo $ay_tarihler[1]; yazabiliriz.

Ya peki yaş hesabını da yapalım tam olsun.

function yas($dogumtarih) {
$bugun=date("Y-m-d");
$t1 = date_create($bugun);
$t2 = date_create($dogumtarih);
$yas = date_diff($t1, $t2)->format('%y');
return $yas;
}

Göstermesi daha basit;

echo yas("1970-01-01");

yazarak gösterebilirsiniz. Sadece aradaki farkı yıl olarak gösterecektir.