HTTP Durum Mesajları

Bir tarayıcı bir web sunucusundan hizmet istediğinde bir hata oluşabilir. Bu hatalar aslında sitenizle alakalı mı yoksa sunucuyla mı alakalı olduğu gibi bilgileri bizlere verir. Bazen sorun çözerken bunların anlamlarını bilmek gerekiyor. Derlediğim HTTP durum mesajlarının listesi aşağıdaki gibidir. Çoğunun açıklamasını yapmaya çalıştım. Sizin farklı karşılaştıklarınız varsa bana iletebilirsiniz.

1xx: Bilgi

MESAJ AÇIKLAMA
100 Continue Sunucu istek üstbilgilerini aldı ve istemci istek gövdesini göndermeye devam etmeli
101 Switching Protocols İstekte bulunan, sunucudan protokolleri değiştirmesini istedi
103 Checkpoint Devam ettirilebilir isteklerde, iptal edilen PUT veya POST isteklerini sürdürmek için kullanılır

2xx: Başarılı

MESAJ AÇIKLAMA
200 OK İstek TAMAM (başarılı HTTP istekleri için standart yanıttır)
201 Created İstek yerine getirildi ve yeni bir kaynak oluşturuldu
202 Accepted İstek işlenmek üzere kabul edildi, ancak işleme tamamlanmadı
203 Non-Authoritative Information İstek başarıyla işlendi, ancak başka bir kaynaktan gelebilecek bilgileri döndürüyor
204 No Content İstek başarıyla işlendi, ancak herhangi bir içerik döndürmüyor
205 Reset Content İstek başarıyla işlendi, ancak içerik döndürmüyor ve istekte bulunanın belge görünümünü sıfırlamasını gerektiriyor
206 Partial Content Sunucu, istemci tarafından gönderilen bir aralık başlığı nedeniyle kaynağın yalnızca bir bölümünü yayınlıyor

3xx: Yönlendirme

MESAJ AÇIKLAMA
300 Multiple Choices Bir bağlantı listesi. Kullanıcı bir bağlantı seçip o konuma gidebilir.
301 Moved Permanently İstenen sayfa yeni bir URL’ye taşındı
302 Found İstenen sayfa geçici olarak yeni bir URL’ye taşındı
303 See Other İstenen sayfa farklı bir URL altında bulunabilir
304 Not Modified İstenen sayfanın, son istendiğinden beri değiştirilmediğini gösterir
307 Temporary Redirect İstenen sayfa geçici olarak yeni bir URL’ye taşındı
308 Resume Incomplete Devam ettirilebilir isteklerde, iptal edilen PUT veya POST isteklerini sürdürmek için kullanılır

4xx: İstemci Hatası

MESAJ AÇIKLAMA
400 Bad Request Kötü sözdizimi nedeniyle istek yerine getirilemiyor.
401 Unauthorized Kimlik doğrulaması gerekiyor. Ancak başarısız veya henüz sağlanmamışsa sunucu isteğe yanıt vermeyi reddediyor.
403 Forbidden Sunucu buna yanıt vermeyi reddediyor.
404 Not Found İstenen sayfa bulunamadı, ancak gelecekte tekrar kullanılabilir olabilir
405 Method Not Allowed Bir sayfa tarafından desteklenmeyen bir istek yöntemi kullanılarak bir sayfa isteği yapıldı
406 Not Acceptable Sunucu yalnızca istemci tarafından kabul edilmeyen bir yanıt oluşturabilir
407 Proxy Authentication Required İstemci önce proxy ile kendini doğrulamalıdır
408 Request Timeout Sunucu, isteği beklerken zaman aşımına uğradı
409 Conflict İstekte bir çakışma nedeniyle istek tamamlanamadı
410 Gone İstenen sayfa artık mevcut değil
411 Length Required “İçerik Uzunluğu” tanımlanmamış. Sunucu isteği olmadan kabul etmeyecek
412 Precondition Failed Sunucuda yanlış olarak değerlendirilen istekte verilen önkoşul
413 Request Entity Too Large İstek varlığı çok büyük olduğundan sunucu isteği kabul etmiyor
414 Request-URI Too Long URL çok uzun olduğu için sunucu isteği kabul etmeyecek. Bir POST isteğini uzun sorgu bilgileri içeren bir GET isteğine dönüştürdüğünüzde oluşur
415 Unsupported Media Type Medya türü desteklenmediği için sunucu isteği kabul etmiyor
416 Requested Range Not Satisfiable İstemci dosyanın bir bölümünü istedi, ancak sunucu bu bölümü sağlayamıyor
417 Expectation Failed Sunucu, stek başlığı alanınındaki gereksinimlerini karşılayamıyor

5xx: Sunucu Hatası

MESAJ AÇIKLAMA
500 Internal Server Error Daha spesifik bir mesaj uygun olmadığında verilen genel bir hata mesajıdır. Çözmek işkencedir.
501 Not Implemented Sunucu ya istek yöntemini tanımıyor ya da isteği yerine getirme yeteneğinden yoksun
502 Bad Gateway Sunucu ağ geçidi veya proxy olarak işlev görüyordu ve akış yukarı sunucudan geçersiz bir yanıt aldı
503 Service Unavailable Sunucu şu anda kullanılamıyor (aşırı veya düşük)
504 Gateway Timeout Sunucu, ağ geçidi veya proxy olarak işlev görüyordu ve akış yukarı sunucudan zamanında yanıt alamadı
505 HTTP Version Not Supported Sunucu, istekte kullanılan HTTP protokolü sürümünü desteklemiyor
511 Network Authentication Required Ağa erişmek için kimlik doğrulaması gerekiyor.